A vásárlás feltételei

A Eorak.hu oldalon történő vásárlás feltételei

A szerződés megkötése a Vevő és az Eladó között kétféleképpen történhet.

A megrendelés leadása előtt a Vevőnek joga van tárgyalni az Eladóval a szerződés bármely rendelkezéséről, beleértve az alábbi feltételek módosítását is. Az ilyen tárgyalásokat írásban kell lefolytatni az Eladó címére (Eorak, Al. Witosa 31 lok. 108 [Galeria Panorama], 00-710 Varsó vagy az [email protected] e-mail címre).

Ha a vevő visszautasítja az egyéni tárgyalásos szerződéskötés lehetőségét, az alábbi feltételek és a vonatkozó jogi rendelkezések alkalmazandók.

 

§1 Meghatározások

1. Postacím - az intézmény neve vagy elnevezése, a településen való elhelyezkedés (utcákra osztott település esetén: utca, házszám, lakás- vagy helyiségszám; utcákra nem osztott település esetén: a település neve és az ingatlan száma), irányítószám és település.

2. A panasz címe:
Eorak, Al. Witosa 31 lok 108 (Galeria Panorama), 00-710 Warszawa.

3. Szállítási árlista - szállítási információk a https://eorak.hu/szallitasi-formak

4. Elérhetőségek:
Eorak
Al. Witosa 31 lok 108 (Galeria Panorama)
00-710 Warszawa
[email protected]
801 554 747
22 642 89 42

5. Szállítás - a szállítási szolgáltatás típusa, a fuvarozóval és a weboldalon leírt költségekkel együtt: https://eorak.hu/szallitasi-formak

6. A vásárlás igazolása - a módosított 2004. március 11-i hozzáadottértékadó-törvénynek és más vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kiállított számla, számla vagy nyugta.

7. Termékkártya - a webáruház egyetlen aloldala, amely egyetlen termékről tartalmaz információkat.

8. Vevő - teljes jogképességgel rendelkező nagykorú természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, de jogképes szervezeti egység, aki az Eladótól közvetlenül üzleti vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan vásárol.

9. Polgári Törvénykönyv - Az 1964. április 23-i módosított Polgári Törvénykönyvről szóló törvény.

10. Helyes gyakorlat kódexe - a magatartási szabályok és különösen a 2. cikk pontjában említett etikai és szakmai normák összessége. a tisztességtelen piaci gyakorlatok elleni fellépésről szóló, 2007. augusztus 23-i módosított törvény 5. cikke.

11. Fogyasztó - teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, aki az Eladótól olyan vásárlást hajt végre, amely nem kapcsolódik közvetlenül gazdasági vagy szakmai tevékenységéhez.

12. Kosár - az üzletben kínált termékek listája, amelyet a vásárló választása alapján állítanak össze.

13. Vevő - fogyasztó és ügyfél.

14. Szállítási hely - a vevő által a megrendelésben megadott postacím vagy átvételi hely.

15. Az áru átadásának időpontja - az a pillanat, amikor a Vevő vagy a Vevő által az áru átvételére kijelölt harmadik személy az árut birtokba veszi.

16. Fizetés - a https://eorak.hu/fizetesi-formak oldalon felsorolt szerződéses tétel és szállítás fizetési módja.

17. Fogyasztói jog - 2014. május 30-i törvény a fogyasztói jogokról.

18. Termék - egy termék minimális és oszthatatlan mennyisége, amely egy megrendelés tárgyát képezheti, és amelyet az Eladó üzletében mértékegységként adnak meg az ár meghatározásakor (ár/egység).

19. A szerződés tárgya - a szerződés tárgyát képező termékek és áruk szállítása.

20. Tárgy - a szerződés tárgya.

21. Átvételi pont - az Eladó által az üzletben megadott listán szereplő, nem postacímnek minősülő átvételi hely.

22. Tárgy - olyan ingó dolog, amely szerződés tárgyát képezheti vagy képezi.

23. Webáruház - az Eorak.hu-n elérhető internetes szolgáltatás, amelyen keresztül a Vevő megrendelést adhat le.

24. Eladó:
Eorak.hu
Tulajdonos 57 Concepts Sp. z o.o. Sp. k.
Al. Witosa 31, lok. 115
00-710 Warszawa
NIP ( az adószámnak lengyel megfelelője): 951-231-70-93, REGON-szám: 142486550
az Országos Bírósági Nyilvántartásba bejegyezve és látható az alábbi számon: 0000360416
BANKSZÁMLA: 02 1160 2202 0000 0001 6777 4005

25. Rendszer - együttműködő informatikai eszközök és szoftverek összessége, amelyek az adatok feldolgozását és tárolását, valamint a távközlési hálózatokon keresztül történő küldését és fogadását biztosítják a hálózat típusának megfelelő végberendezéssel, amelyet általában internetnek neveznek.

26. Átfutási idő - a terméklapon feltüntetett órák vagy munkanapok száma.

27. Szerződés - a fogyasztók esetében a 2014. május 30-i fogyasztóvédelmi törvény értelmében üzlethelyiségen kívül vagy távolról kötött szerződés, a vásárlók esetében pedig a Polgári Törvénykönyv 1964. április 23-i törvényének 535. cikke értelmében vett adásvételi szerződés.

28. Hiba - fizikai és jogi hiba egyaránt.

29. Fizikai hiba - az eladott dolog szerződésnek való meg nem felelése, különösen, ha a dolog:

 1. a. nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekkel egy ilyen típusú dolognak a szerződésben meghatározott cél, illetve a körülmények vagy a rendeltetésszerű használat alapján rendelkeznie kell;
 2. b. nem alkalmas arra a célra, amelyet a fogyasztó a szerződéskötéskor közölt az eladóval, és az eladó nem emelt kifogást az ilyen céllal szemben;
 3. c. a fogyasztót hiányosan szállították le;
 4. d. ha a készüléket helytelenül szerelték össze és indították be, ha ezeket a műveleteket az Eladó vagy egy harmadik fél végezte, akiért az Eladó felelős, vagy a Fogyasztó, aki követte az Eladótól kapott utasításokat.;
 5. e. nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a gyártó vagy annak képviselője, vagy az a személy, aki a dolgot üzleti tevékenysége során forgalomba hozza, vagy az a személy, aki az eladott dologra nevének, védjegyének vagy más megkülönböztető jelének elhelyezésével gyártónak adja ki magát, kivéve, ha az eladó nem ismerte ezeket a biztosítékokat, és ésszerűen ítélve nem is ismerhette azokat, vagy azok tartalma nem befolyásolhatta a fogyasztó szerződéskötésre vonatkozó döntését, vagy ha azok tartalmát a szerződés megkötése előtt kijavították.
 6. f. nem rendelkezik az eladó által a fogyasztónak biztosított tulajdonságokkal,

30. Jogi hiányosság - olyan helyzet, amikor az eladott dolog egy harmadik fél tulajdonát képezi, vagy egy harmadik fél joga terheli, vagy amikor a dolog használatának vagy elrendezésének korlátozása egy illetékes hatóság határozatából vagy döntésbő ered.

31. Megrendelés - a Vevőnek az üzleten keresztül tett szándéknyilatkozata, amely egyértelműen meghatározza: a termékek típusát és mennyiségét; a szállítás típusát; a fizetés módját; a szállítás helyét; a Vevő adatait, és amely közvetlenül a Vevő és az Eladó közötti szerződés megkötésére irányul.

§2 Általános feltételek

1. A szerződést magyar nyelven kell megkötni a jogszabályoknak és a jelen szabályzatnak megfelelően.

2. Az eladó köteles és vállalja, hogy a szolgáltatásokat és az árukat hibamentesen biztosítja.

3. Az Eladó által megadott árak magyar pénznemben értendők, és bruttó árak (ÁFÁ-val együtt). A termékárak nem tartalmazzák a szállítási költséget, amelyet a szállítási árlista tartalmaz.

4. Minden határidőt a Polgári Törvénykönyv 111. cikkével összhangban kell kiszámítani, azaz a napokban kifejezett határidő az utolsó nap lejártával ér véget, és ha a napokban kifejezett határidő kezdete egy bizonyos esemény, az a nap, amelyen ez az esemény bekövetkezik, nem számít bele a határidő kiszámításába.

5. A szerződés minden lényeges rendelkezésének megerősítése, hozzáférése, rögzítése, megőrzése az ezen információkhoz való jövőbeni hozzáférés érdekében a következő formában történik:

 1. a. a megrendelés visszaigazolása a megadott e-mail címre küldött e-mailben: a megrendelés visszaigazolása a megrendelés összköltségének részletes meghatározásával, az elállási jogra vonatkozó információkkal, a jelen általános szerződési feltételekkel pdf változatban, az elállási formanyomtatvány mintájával pdf változatban, az általános szerződési feltételek és az elállási formanyomtatvány mintájának saját letöltésére szolgáló linkekkel;
 2. b. az áru kijelölt átvételi helyére küldött megrendeléshez mellékelni a kinyomtatott vásárlási bizonylatot, az elállási jogról szóló tájékoztatást, az elállási nyilatkozat mintáját.

6. Az eladó tájékoztat az üzletben található termékekre harmadik fél által adott ismert garanciákról.

7. Az Eladó nem számít fel díjat a vele távközlés útján történő kommunikációért, és a Vevő viseli ennek költségeit abban az összegben, amely abból a szerződésből ered, amelyet egy harmadik féllel kötött, aki számára a távközlést lehetővé tevő konkrét szolgáltatást nyújt.

8. Az Eladó biztosítja a rendszert használó Vevőt arról, hogy az üzlet a következő böngészőkben megfelelően működik: IE 7-es vagy újabb verzió, FireFox 3-as vagy újabb verzió, Opera 9-es vagy újabb verzió, Chrome 10-es vagy újabb verzió, Safari a JAVA és FLASH legújabb verziójával, 1024 px feletti vízszintes felbontású képernyőkön. A következő böngészők működését és funkcionalitását befolyásoló harmadik féltől származó szoftverek használata: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari befolyásolhatja a webáruház megfelelő megjelenítését, ezért az Eorak.hu webáruház teljes funkcionalitásának elérése érdekében ezeket a szoftvereket ki kell kapcsolnia.

9. A vásárló élhet azzal a lehetőséggel, hogy az üzlet megjegyzi az adatait, hogy megkönnyítse az újabb rendelés leadásának folyamatát. Ebből a célból a Vevőnek meg kell adnia a fiókjához való hozzáféréshez szükséges bejelentkezési adatait és jelszavát. A bejelentkezés és a jelszó a Vevő által meghatározott karakterlánc, aki köteles azokat titokban tartani és megvédeni a harmadik személyek jogosulatlan hozzáférésétől. A vásárló bármikor megtekintheti, javíthatja, frissítheti és törölheti az üzletben lévő fiókját.

10. Az eladó megfelel a helyes gyakorlat kódexének.

11. A www.eorak.hu webáruházban bemutatott tartalmak és képek a vállalkozó ipari tulajdonát képezik, és szerzői jogvédelem alatt állnak.

§3 Szerződéskötés és végrehajtás

1. A megrendelések a nap 24 órájában leadhatók.

2. A megrendelés leadásához a Vevőnek legalább a következő lépéseket kell elvégeznie, amelyek közül néhányat többször is megismételhet.:

 1. a. a termék kosárba helyezése;
 2. b. a szállítási típus kiválasztása;
 3. c. a fizetési típus kiválasztása;
 4. d. a szállítási hely kiválasztása;
 5. e. megrendelés leadása a webáruházban a "MEGRENDELÉS ELADÁSA - Megrendelés fizetési kötelezettséggel" gomb használatával.

3. A fogyasztóval a szerződés a megrendelés leadásával jön létre.

4. A Fogyasztó által kézbesítéskor kifizetett megrendelés teljesítése azonnal megtörténik, a banki átutalással vagy elektronikus fizetési rendszeren keresztül kifizetett megrendelés teljesítése pedig a Fogyasztó által fizetett összegnek az Eladó számláján történő jóváírását követően történik, amelynek a megrendeléstől számított 30 napon belül meg kell történnie, kivéve, ha a Fogyasztó önhibáján kívül nem tudta teljesíteni a teljesítést, és erről a tényről tájékoztatta az Eladót.

5. A szerződés a Vevővel akkor jön létre, amikor az Eladó elfogadja a megrendelést, és erről a megrendeléstől számított 48 órán belül tájékoztatja a Vevőt.

6. Abban az esetben, ha a Megrendelés egy részének vagy egészének teljesítése nem lehetséges, az Eladó indokolatlan késedelem nélkül (e-mailben vagy telefonon): a) tájékoztatja a Vevőt a Megrendelés teljes egészében történő törléséről (a Megrendelést ekkor úgy kell tekinteni, hogy nem adták le), vagy b) felajánlja a Vevőnek, hogy a Megrendelést azon rész tekintetében, amelyben annak teljesítése nem lehetséges, törölje. Ha a Vevő ezt a lehetőséget választja, az adásvételi szerződés tárgyát az adott megrendelés fennmaradó része által lefedett termékek képezik (a megrendelés nem teljesíthető része úgy tekintendő, hogy nem került megrendelésre).

7. Az Eladónak a megrendelés részleges törlésére vonatkozó javaslatának kézhezvételét követő két (2) egymást követő napon belül az Ügyfél megfelelő formában (pl. e-mailben) megerősítheti az Eladónak a megrendelés részleges törléséhez való hozzájárulását. Ha a Vevő ezen időszakon belül nem adja meg az Eladónak a megfelelő visszaigazolást, a szóban forgó Megrendelést a Felhasználó teljes egészében lemondottnak tekinti.

8. A Vevő utánvéttel fizetett megrendelésének teljesítése a szerződéskötést követően azonnal, a banki átutalással vagy elektronikus fizetési rendszeren keresztül fizetett megrendelésének teljesítése a szerződéskötést és a Vevő fizetésének az Eladó számláján történő jóváírását követően történik.

9. A Vevő megrendelésének teljesítése függhet a megrendelés értékének teljes vagy részleges kifizetésétől vagy legalább a megrendelés értékének megfelelő összegű kereskedelmi hitelkeret megszerzésétől, illetve az Eladó hozzájárulásától, hogy a megrendelést utánvétes (utánvétes) fizetéssel küldje el.

10. A szerződéses terméket a termékkártyán megadott határidőn belül, több termékből álló megrendelés esetén pedig a termékkártyán megadott leghosszabb határidőn belül kell feladni. A határidő a megrendelés teljesítésével kezdődik.

11. A szerződés megvásárolt tárgyát a Vevő által kiválasztott értékesítési dokumentummal együtt, a Vevő által kiválasztott szállítási móddal a Vevő által a megrendelésben megjelölt szállítási helyre kell elküldeni, a 2. § 6b. pontjában említett mellékelt mellékletekkel együtt.

§4 Elállási jog

1. Az Eorak.hu webáruház a Fogyasztó elállási jogának általános érvényességi idejét indoklás és költségviselés nélkül meghosszabbítja, kivéve a Fogyasztóvédelmi törvény 33. §-ában, 34. §-ában említett költségeket, a termék átvételétől számított 14 napról 100 napra, és elegendő a nyilatkozatot a határidő lejárta előtt elküldeni.

2. Az elállási nyilatkozatot a Fogyasztó a Fogyasztóvédelmi törvény 2. számú mellékleteként csatolt formanyomtatványon, vagy a Fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelő más formában teheti meg.

3. Az Eladó haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztónak e-mailben (a szerződéskötéskor, illetve ha a benyújtott nyilatkozatban is megadja, akkor egy másik e-mailben) az elállási nyilatkozat kézhezvételét.

4. A szerződéstől való elállás esetén a szerződést úgy kell tekinteni, hogy az nem jött létre.

5. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéstől való elállás napjától számított 100 napon belül visszaküldeni az Eladónak. A határidő lejárta előtti visszaküldés elegendő a határidő betartásához.

6. A fogyasztó saját költségére és kockázatára köteles visszaküldeni a szerződés tárgyát képező termékeket, amelyektől elállt.

7. A fogyasztó felel a szerződés tárgyának minden olyan értékcsökkenéséért, amely a szerződés tárgyának használatából ered, és amely meghaladja a tárgy jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges mértéket.

8. Az Eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb a Fogyasztó által benyújtott elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a Fogyasztónak a Fogyasztó által teljesített valamennyi kifizetést, beleértve a dolog szállításának költségeit is, és ha a Fogyasztó az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, az Eladó a Fogyasztóvédelmi törvény 33. cikke szerint nem téríti vissza a Fogyasztónak a további költségeket.

9. Az Eladó a Fogyasztó által használt fizetési móddal azonos módon téríti vissza a fizetést, kivéve, ha a Fogyasztó kifejezetten hozzájárult egy másik fizetési módhoz, amely nem jár költségekkel a Fogyasztó számára.

10. Az Eladó visszatarthatja a Fogyasztótól kapott fizetés visszatérítését mindaddig, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy amíg a Fogyasztó nem szolgáltat bizonyítékot a termék visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.

11. A Fogyasztó csak a Termék visszaküldésének közvetlen költségeit viseli. Az Eladó felajánlhatja a Fogyasztónak, hogy a visszaküldött Termékeket az Eladó a Fogyasztótól egy promóciós akció részeként visszaveszi.

12. A Fogyasztó nem viseli a nem tárgyi adathordozón rögzített digitális tartalom szolgáltatásának költségeit, ha a Fogyasztó az elállási határidő lejárta előtt nem járult hozzá a teljesítéshez, vagy a hozzájárulás megadásakor nem tájékoztatták az elállási jogának elvesztéséről, vagy a kereskedő nem adott a fogyasztóvédelmi törvény 15. § (1) bekezdése és 21. § (1) bekezdése szerinti igazolást.

13. A 4. bekezdés 5. pontjában említett elállási jog nem áll fenn a Vevő egyedi igényei és megrendelései szerint elkészített termék (pl. gravírozási lehetőséggel ellátott termék) vásárlása esetén.

§5 Jótállási feltételek

1. Az Üzlet által értékesített termékekre a gyártó vagy a forgalmazó által nyújtott garancia vonatkozik. A garanciajogosultságot a jótállási jegyben meghatározott feltételeknek megfelelően kell érvényesíteni. A garanciával kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon üzletünkhöz.

2. Olyan termék esetében, amelyre a gyártó vagy a forgalmazó garanciát vállalt, a vásárló a hibás termékre a következőkre tarthat igényt:

 1. a. a garanciából eredő jogok gyakorlása - ebben az esetben az Ügyfél közvetlenül a garanciavállalónak (a garanciát nyújtó szervezetnek) tesz panaszt a termékkel kapcsolatban, és a Társaság csak közvetítő lehet, aki továbbítja a panaszt. A Vevő választása szerint közvetlenül a garanciaszerviznek vagy az Eladónak tehet bejelentést.;
 2. b. az eladó jótállásából eredő jogait gyakorolja, amely esetben a szabályzat 6. §-a szerinti panaszt kell benyújtani.

3. Ha a hiba meglétét elismerik, az Üzlet a hibás terméket a Vevő kérésének megfelelően hibátlanra cseréli, vagy a hibát eltávolítja, kivéve, ha a Vevő által meghatározott módon történő teljesítés lehetetlen vagy aránytalanul nagy költségekkel járna.

§6 A panaszok feltételei

1. Az Eladó felel a Vevővel szemben, ha az eladott termék fizikai vagy jogi hibával rendelkezik (jótállás), ahol a fizikai hiba a szerződéssel szállított termékek összeférhetetlensége. A Vevőnek joga van panaszt tenni a kérdéses terméknek az Eladó általi átadásától számított 2 (két) éven belül.

2. Az Eladó tizennégy naptári napon belül válaszol a Vevő panaszára, és értesíti a Vevőt a további teendőkről.

.

3. Ahhoz, hogy az Eladó a reklamációt figyelembe vehesse, a Vevőnek a reklámozott termék(ek)et a termék(ek) megvásárlását igazoló bizonylattal együtt kell eljuttatnia a Vállalkozáshoz, valamint a reklamáció leírását (a reklamációs dokumentum mintája a számla hátoldalán található).

4. Ha a reklamációt a Vevő javára bírálják el - az Eladó köteles a hibás terméket haladéktalanul hibátlanra cserélni vagy a hibát eltávolítani. Ez nem érinti az Ügyfél azon lehetőségét, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően árcsökkentési nyilatkozatot tegyen vagy elálljon a szerződéstől. Ha a termék kicserélése, a hiba elhárítása vagy az ár csökkentése nem lehetséges, az Eladó a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően haladéktalanul visszatéríti az esedékes összeget.

§7 Adatvédelmi politika és a személyes adatok biztonsága

1. A fogyasztók által az üzletnek megadott személyes adatok adatbázisának kezelője az Eladó.

2. A személyes adatok megadása az ügyfél részéről önkéntes. A személyes adatok megadásának hiányában lehetetlenné válhat a vásárlás befejezése.
3. Az adatkezelő a személyes adatok feldolgozása során megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket alkalmaz a megfelelő védelem biztosítása érdekében.
4. Általános szabályként, az üzlet egyes funkcióinak használatától függően, az ügyfélnek joga van panaszt tenni a személyes adatok védelméért felelős hatóságnál, joga van tiltakozni, joga van hozzáférni a személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását és az adatok átvihetőségét.
5. Az üzlet által a megrendelések teljesítéséhez használt személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és tárolásának részletes szabályait az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza, amely a következő címen érhető el: https://eorak.hu/privacy-policy-cookie-restriction-mode

§8 Záró rendelkezések

1. A jelen feltételekben semmi sem sérti a Vevő jogait. Nem is lehet így értelmezni, mert amennyiben a szabályzat bármely része ellentétes az alkalmazandó joggal, az Eladó kijelenti, hogy a szabályzat vitatott rendelkezése helyett feltétlenül e jognak felel meg és azt alkalmazza.

2. A regisztrált Vásárlókat elektronikus úton (a regisztrációkor vagy a megrendeléskor megadott e-mail címre) értesítjük a szabályzat és annak hatályának változásairól. Az értesítést legalább 30 nappal az új rendeletek hatálybalépése előtt küldik meg. A rendeletek a jelenlegi jogi helyzethez való igazítása érdekében módosításokra kerül sor.

3. A Vevő számára mindig elérhető a feltételek aktuális változata a feltételek fül alatt (https://eorak.hu/vasarlasi-feltetelek). A megrendelés teljesítése során és az értékesítés utáni gondozás teljes időtartama alatt a Vevőre nézve kötelezőek az általa a megrendelés leadásakor elfogadott előírások. Kivéve, ha a Fogyasztó azt kedvezőtlenebbnek találja, mint a jelenlegit, és tájékoztatja az Eladót a jelenlegi választásáról.

4. A jelen feltételek által nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok az irányadók. A vitás kérdéseket, amennyiben a Fogyasztó úgy kívánja, a Tartományi Kereskedelmi Felügyelet előtti közvetítői eljárás vagy a Tartományi Kereskedelmi Felügyeletnél működő választott bíróság előtti eljárás, illetve a Fogyasztó által megjelölt, ezzel egyenértékű és jogszerű bíróság előtti vagy bíróságon kívüli vitarendezési módszerek útján kell rendezni. Végső esetben az ügyet a helyi és anyagi joghatósággal rendelkező bíróságnak kell eldöntenie.

Verzió 2.2 (Varsó, 24.05.2018)